Financování - postup při koupi

Rezidence "Záhřebská 28"

ÚSTNÍ, NEZÁVAZNÁ REZERVACE

Jestliže vás některý byt v rezidenci Záhřebská 28 zaujal, můžete provést ústní, nezávaznou rezervaci. Poté pro vás bude konkrétní jednotka tři dny rezervována. Následuje podpis rezervační smlouvy a složení zálohy.

REZERVAČNÍ SMLOUVA
ZÁVAZNÁ REZERVACE

Závaznou rezervací se rozumí podpis rezervační smlouvy. Jejím podpisem se prodávající zavazuje nenabízet danou jednotku dalším zájemcům. Rezervační smlouva zavazuje budoucího kupujícího k úhradě rezervačního poplatku ve výši 200.000 Kč, a to do 5 dnů od jejího podpisu. Obě strany, kupující i prodávající, se podpisem rezervační smlovy také zavazují, podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě, a to nejpozději do termínu uvedeného v rezervační smlouvě (obvykle 30 dní). Rezervační záloha je po následném podpisu kupní smlouvy samozřejmě započtena do úhrady kupní ceny.

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,
KUPNÍ SMLOUVA

Podpisem rezervační smlouvy běží stanovená lhůta, během níž musí být podepsána budoucí kupní smlouva. Tato lhůta je kupujícímu poskytnuta zejména pro doladění financování. Při podpisu budoucí kupní smlouvy už musí kupující stanovit způsob, jakým bude koupi nemovitosti financovat. Po podpisu budoucí kupní smlouvy skládá kupující zbytek do 20 % z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku. V případě financování pomocí hypotečního úvěru, předloží kupující před podpisem kupní smlouvy k nahlédnutí prodávajícímu smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru. Kupní smlouva bude podepsána do konce termínu uvedeném v budoucí smlouvě.

Do 14 dní po podpisu budoucí smlouvy je třeba uzavřít případné klientské změny a uhradit příslušnou fakturu. Byt bude hotový do 90 dnů po podpisu kupní smlouvy, ne však dříve než 30.10.2024.

FINANCOVÁNÍ

Pokud budete mít zájem, můžeme vám pomoci s vyřízením výhodnějších podmínek pro poskytnutí hypotéky přes našeho hypotečního partnera.